Gemeente Uithoorn


Vergaderingen

Donderdag 13 september vergadert de commissie voor algemene zaken en financiën. Deze vergadering begint om 20.00 uur in kamer 020 van het gemeentehuis. Op de agenda staat o.a.:

* Jaarverslag 2000, Regiopolotie Amsterdam-Amstelland en verslag 1e trimester voor het beantwoorden van eventuele vragen
* Vervanging basisregistratie bevolking

* Vervangen tankautospuit

* Maartcirculaire 2001 inzake het Gemeentefonds
* Aanpassing van de algemene rechtenverordening Uithoorn 2001
* Wijziging diverse verordeningen in verband met omzetten guldenteken in euroteken

* Additionele middelen 2001, GGD Amstelland-Meerlanden
* Nota gemeentelijke surveillanten

* Wijziging verordening vaste commissies van advies in verband met proef raadslidvoorzitter cie AZF

Deel: ' Agenda commissie algemene zaken en financien Uithoorn '
Lees ook