Gemeente Gilze en Rijen

Vergader agenda

Agenda vergadering Commissie Inwonerszaken d.d. 08 oktober 2001
1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen verslag d.d. 10 september 2001
3. Conceptraadsvoorstel subsidie noodzakelijke ARBO-voorzieningen in de bibliotheek te Gilze

4. Ter kennisname:
a) B. en w.-besluit d.d. 11 september 2001 jaarrekening 2000 Stichting Openbare Bibliotheek Gilze en Rijen; b) B. en w.-besluit d.d. 11 september 2001 subsidieverzoek Bibliotheek Gilze en Rijen inzake project Het Voortouw (taalontwikkeling bij 0-4 jarigen);
c) B. en w.-besluit d.d. 18 september 2001 aanvullende subsidie BvO Rijen;
d) B. en w.-besluit d.d. 18 september 2001 financiële afwikkeling Wiw 2000;
e) B. en w.-besluit d.d. 25 september 2001 invoering gehandicaptenparkeerkaart;
f) B. en w.-besluit d.d. 2 oktober 2001 tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk;
g) Zorgplan 2001-2002 Stichting Samenwerkingsverband WSNS Gilze en Rijen;
h) Verslag d.d. 24 september 2001 inzake huisvesting basisschool De Bolster

5. Rondvraag en sluiting.

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda Commissie Inwonerszaken Gilze en Rijen '
Lees ook