Gemeente Maassluis

3-10-2001

Commissie Onderwijs vergadert op 11 oktober

Op donderdag 11 oktober is er een openbare vergadering van de commissie Onderwijs, Sport, Cultuur, Communicatie en Inspraak. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis en begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:


· Conceptbegroting 2002
Het college heeft de concept Nota van Aanbieding/ Beleidsbegroting 2002 vastgesteld. De concept-begroting wordt nu in alle raadscommissies behandeld. Op 13 november 2001 zal de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad plaats vinden.


· Benoeming nieuwe lid Bestuurscommissie openbaar onderwijs Door het vertrek van één van de leden van de bestuurscommissie openbaar onderwijs Maassluis is een vacature ontstaan. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de heer J. Hansen te benoemen als lid van deze bestuurscommissie.


· Schoolplein Panta Rhei
Het college heeft besloten om over te gaan tot uitbreiding van het schoolplein van de Panta Rhei. Met de uitbreiding is een bedrag van f 60.000,- gemoeid. De raad wordt voorgesteld hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen. Zodra de kapvergunning is afgegeven kan worden overgegaan tot uitvoering van de werkzaamheden. De ouders zullen schriftelijk geïnformeerd worden over de plannen.

Inzage, inspreken en vragenhalfuur
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Ibisstraat.
Wie wil inspreken op een agendapunt, moet bij het begin van de vergadering aanwezig zijn. Ook is het mogelijk gebruik te maken van het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur, dat bij iedere reguliere commissievergadering op de agenda staat, kunnen belangstellenden onderwerpen aan de orde stellen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van die betreffende raadscommissie horen.

Deel: ' Agenda commissie Onderwijs Maassluis - 2272 '
Lees ook