Gemeente Smallingerland

Agenda deze week

Datum: woensdag 26 september 2001
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal, gemeentehuis Drachten
Soort vergadering: Cie. Ruimte en infrastructuur

Agenda
Agenda

Op de agenda staan onder meer de volgende punten:


* Bouw van 4 woningen in het verlengde van de Bosschawei in Boornbergum

* Uitbreiding C1000 Middelwijk Drachten

* Verlenging WVG, Drachten Oost

De vergadering is openbaar. Wie gebruik wil maken van het spreekrecht, meldt dat vooraf bij de secretaris van de commissie, dhr. Th.Tjeerde: 0512-581358.

Deel: ' Agenda commissie ruimte en infrastructuur Smallingerland '
Lees ook