Gemeente Brunssum

Commissievergaderingen

In week 15 worden commissievergaderingen gehouden ter voorbereiding op de raadsvergadering van dinsdag 27 april.
Maandag 12 april: Algemene bestuurlijke aangelegenheden. Op de agenda onder meer Kaderbrief 2000-2002 van de Politie Limburg Zuid en de evaluatie/enquête over één jaar burgers in commissies. Dinsdag 13 april: Ruimte & techniek.
Op de agenda onder meer het krediet voor de aanpassing van de oversteekplaats op de Maastrichterstraat.
Woensdag 14 april: Burgerzaken.
Op de agenda onder meer de stand van zaken omtrent de besteding van de middelen uit het WVG-budget en de nota 'Speelvoorzieningen'. Donderdag 15 april: Middelen.
Op de agenda onder meer de aanvullende tarieven voor Internet en een rapportage over de toekomstige positie van het CAI-net. Donderdag 15 april: Economische Ontwikkeling en Werkgelegenheid. Op de agenda onder meer de functie van de commissie EOW. De bijeenkomsten worden gehouden in de raadzaal van het Bestuurscentrum en beginnen om 19.00 uur.

De vergaderingen zijn openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom.

Deel: ' Agenda commissievergaderingen Brunssum '
Lees ook