Gemeente Capelle a/d IJssel


Agenda commissievergaderingen

De Commissie voor Bestuurszaken vergadert op maandag 8 februari 1999, aanvang direct na afloop vergadering gemeenteraad.

Voorzitter burgemeester J.J. van Doorne
Op de agenda staat onder andere:

- Politie Rotterdam-Rijnmond;

- Unitjaarplan 1999 district IJsselgemeenten
- Districtsjaarplan 1999 District Maas en Rotte

De Commissie voor Sociale zaken, Milieu en Volksgezondheid vergadert op dinsdag 9 februari 1999, aanvang 20.00 uur.

Voorzitter wethouder R.P. Binnendijk
Op de agenda staat onder andere:

- Beleidsplan Sociale Zaken 1999

- Presentatie inzake nieuwe organisatiestructuur

Commissie welzijn en educatie vergadert op maandag 22 februari 1999, aanvang 20.00 uur.

Voorzitter wethouder G.J.M. van den Akker
De agenda wordt in week 7 op deze pagina gepubliceerd.

De Commissie voor Stadsontwikkeling, Beheer en Vernieuwing vergadert op woensdag 10 februari 1999, aanvang 20.00 uur.

Voorzitter wethouder D.H.J. Kroos-van der Meij Op de agenda staat onder andere:

- Presentatie onderzoeksopzet kwaliteit openbaar vervoer Capelle aan den IJssel

- Presentatie inzake de 30 km-zones

- Presentatie gewijzigd bouwplan \\\t Zandrak

Commissie voor Economische Zaken en Regiozaken vergadert op donderdag 11 februari 1999, aanvang 20.00 uur.

Voorzitter wethouder A. Oster
Op de agenda staat onder andere:

- Voorstel om TNT en Cartoon Netwerk op de Capelse kabel door te geven

Commissie Financiën, sport, cultuur en grondzaken vergadert op donderdag 11 februari, aanvang direct na afloop van de vergadering van de Commissie voor Economische Zaken en Regiozaken.

Voorzitter wethouder J. Tammel
Op de agenda staat onder andere:

- Evaluatie begrotingsproces 1999

- Planning & Controlcyclus 2000 - 2003 in het jaar 1999.

Deel: ' Agenda commissievergaderingen Capelle a/d IJssel '
Lees ook