D66 Nieuws


CONGRES 68 AGENDA (concept)

Zaterdag 6 en zondag 7 februari 1999

Vergadercentrum Koningshof, Veldhoven (onder voorbehoud)

CONGRES 68 AGENDA (concept) N.B. alle tijden zijn bij benadering.

Zaterdag 6 februari 1999

lokatie: Vergadercentrum Koningshof, Veldhoven (onder voorbehoud)

10.00 10.15 opening door de partijvoorzitter
introductie congresleiding
benoeming notulen en stemcommissie op voordracht congresleidin g
toelichtingen verkiezingsprocedures door Landelijke Verkiezingscommissie

10.15 opening stembussen

10.15 10.25 FINANCIËN

* contributieregeling 2000

* regio en afdelingsbijdrageregeling 2000

10.25 10.50 PRESENTATIE KANDIDATEN BESTUREN EN COMMISSIES toelichting stemprocedure verkiezing lijsttrekker europese verkiezingen

11.00 11.55 DISCUSSIE-BIJEENKOMSTEN CONCEPT-EUROPEES VERKIEZINGSPROGRAMMA

12.05 12.30 Provinciale Staten Verkiezingen/
Gemeenteraadsverkiezingen Noord-Brabant e.a. 1999

12.30 - 13.30 LUNCHPAUZE

13.30 - 15.00 FRINGE MEETINGS

15.15 - 15.45 TOESPRAAK PARTIJVOORZITTER

15.45 16.15 CONCEPT - EUROPEES VERKIEZINGSPROGRAMMA I

16.15 16.45 ACTUELE POLITIEKE MOTIES

16.45 17.15 INTERVIEW FRACTIEVOORZITTER TWEEDE KAMER

17.20 sluiting indiening APM's voor behandeling op zondag

schorsing

vanaf 18.00 diner
20.30 - 22.00 cabaret
vanaf 22.00 feest

Zondag 7 februari 1999

10.15 10.25 heropening congres door congresvoorzitters voorstellen congresleiding en notulen en stemcommissie

10.30 11.25 ORGANISATIE

* wijzigingsvoorstellen Statuten en Huishoudelijk Reglement

11.25 sluiting stembussen lijsttrekker EP-verkiezingen

11.30 - 13.00 FRINGE MEETINGS

13.00 - 13.30 PAUZE

13.30 - 14.25 COMMUNICATIE-BIJEENKOMSTEN MET DE FRACTIES

14.25 sluiting stembussen kandidaten besturen en commissies

14.35 15.30 CONCEPT - EUROPEES VERKIEZINGSPROGRAMMA II

15.30 16.00 ACTUELE POLITIEKE MOTIES

16.00 - 16.05 uitslagen verkiezingen besturen en commissies

16.05 - 16.30 LIJSTTREKKER EUROPESE VERKIEZINGEN
- bekendmaking lijsttrekker
TOESPRAAK LIJSTTREKKER

16.30 sluiting congres

Deel: ' Agenda Congres 68 in Veldhoven '
Lees ook