Erasmus Universiteit Rotterdam

Agenda Erasmus Universiteit

Donderdag 27 januari 2000

Oratie Prof.dr. J.J.M. Jansen
Vechten om het ondernemerschap. Naar een betere afstemming van het ondernemersbegrip in de inkomstenbelasting en de sociale zekerheidswetgeving.
Woudestein, Aula, 16.00 uur
info: Bij de afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. 010-4081777

Deel: ' Agenda Erasmus Universiteit '
Lees ook