Gemeente Borsele


Gemeente Borsele


8e jaargang - nr.2 - 29 januari 1999

Agenda raad 4 februari 1999

Op 4 februari 1999 vindt de openbare raadsvergadering plaats van de gemeenteraad van Borsele om 20.00 uur in het gemeentehuis in Heinkenszand.

De agenda is - onder voorbehoud - als volgt:

A. Opening

B. Spreekrecht publieke tribune

C. Besluitvorming


1. Notulen van de raadsvergadering van 17 december 1998 en 7 januari
1999.


2. Ingekomen stukken.


3. Voorstel tot afwijzing van een verzoek tot bestemmingsplanherziening voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Baarlandsezandweg te 's-Gravenpolder.


4. Voorstel inzake eigendomsoverdracht van het spoortracé van de stoomtrein Goes-Borsele.


5. Voorstel tot benoeming van een bestuurslid voor de Stichting Maatschappelijke en Culturele Zorg "Gemeenschap 's-Heer Abtskerke".


6. Voorstel tot benoeming van leden van de Zeeuwse Programmaraad.


7. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor vervanging van de openbare verlichting in een gedeelte Hoofdstraat te Ovezande.


8. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de opstelling van plannen in het kader van de gebiedsgerichte aanpak verkeersonveiligheid (zak van) Zuid-Beveland.


9. Voorstel met betrekking tot rekening-courant en schuldsanering Stichting Kinderopvang De Bevelanden.

D. Rondvraag

E. Sluiting

Deel: ' Agenda gemeenteraad Borsele '
Lees ook