Gemeente Goes

Vergadering gemeenteraad

Op donderdag 21 januari vergadert de gemeenteraad van Goes in het stadhuis aan Grote Markt. De vergadering begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen de agenda en de vergaderstukken inzien bij het bureau voorlichting in het stadskantoor, Oostsingel 2. U kunt daar terecht tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur.(behalve op vrijdagmiddag) Op de avond van de vergadering liggen er agenda's en stukken in de ruimte voor het publiek. De gemeenteraad behandelt op 21 januari de volgende voorstellen:


* Vaststellen van het maximumbedrag der gemeentelijke vlottende schuld voor het jaar 1999.

* Voorstel tot het sluitend maken van de begroting 1999.
* Aangaan van vaste geldleningen gedurende het jaar 1999.
* Beschikbaar stellen van een krediet van f 592.524,00 inclusief BTW voor de uitvoering van fase 5b van het verbeteringsplan Schilderswijk.
* Voorstel over Omroep Goes.

* Vaststelling van de notitie maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

* Vaststelling van het beleidsplan ABW, IOAW en IOAZ 1999.
* Samenwerkingsovereenkomst CWI regio Goes.
* Intrekken van de verordening klachtenbehandeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs.

* Voorstel tot benoeming van een 3e vertegenwoordiger vanuit de gemeenteraad als adviseur van de Culturele Raad Goes.
* Diverse begrotingswijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda gemeenteraad Goes '
Lees ook