Gemeente Nuth


GEMEENTERAAD

De gemeenteraad komt op dinsdag 9 oktober a..s. om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Deweverplein 1 in Nuth in openbare vergadering bijeen. Aan het begin van de vergadering bestaat gelegenheid in te spreken op de agendapunten. Daarvoor dient men zich voor 17.00 uur die dag aan te melden bij de secretaris. De raad beslist over de volgende voorstellen:

* Verzoek tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (regeling sluitingstijden);

* Begroting 2002 GGD-OZL;

* Vaststellen Regionale visie prostitutiebeleid Parkstad Limburg. Vaststellen Bestemmingsplan prostitutiebeleid gemeente Nuth;
* Regionaal Volkshuisvestingsplan Parkstad Limburg 2000-2005.

Deel: ' Agenda Gemeenteraad Nuth '
Lees ook