Rijksvoorlichtingsdienst

Agenda komende anderhalve week (5 juni)

De informateur en de fractievoorzitters van CDA, LPF en VVD zijn tijdens hun overleg hedenochtend, woensdag 5 juni 2002, voor de lopende en de komende week een agenda overeengekomen.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

week 23

donderdagochtend 6 juni 2002: financieel kader

donderdagmiddag 6 juni 2002: opzet strategisch document

vrijdagmiddag 7 juni 2002: sociaal- economisch beleid

week 24

maandagochtend 10 juni 2002: zorg, medisch-ethische aspecten en onderwijs

dinsdagmiddag 11 juni 2002: veiligheid, immigratie en integratie

woensdagochtend 12 juni 2002: staatkundige en bestuurlijke aspecten, buitenlands beleid en defensie

donderdagochtend 13 juni 2002: mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en economie

vrijdagmiddag 14 juni 2002: stand van zaken en nog resterende onderwerpen

05-06-2002

Deel: ' Agenda kabinetsformatie t/m 14 juni 2002 '
Lees ook