Socialistische Partij

Agenda landelijke SP-activiteiten

---

19 t/m 23 september - Utrecht
Het SP-ouderenplatform presenteert zich op 50+ Beurs. Landelijke bestuurders en SP-Kamerleden helpen een handje mee. Meer info: John Kuijpers, tel. (0475) 488 160 of jkuijpers@tomaatnet.nl
---

Maandag 24 september - Den Haag
14.00 uur. Presentatie van het concept-verkiezingsprogramma en de campagne van de SP. Nieuwspoort, Den Haag.

---

Maandag 24 september - Amsterdam
16.00 uur, Vrije Universiteit Amsterdam. Harry van Bommel (SP) en Bart Griffioen (IS) geven uitleg over de activiteiten van "Globaliseer Verzet".

---

Maandag 1 oktober - Enschede
19.30 uur. Discussieavond rond het thema: "Globaliseer het verzet: Van Genua naar Brussel". Sprekers: Harry van Bommel (SP), Bart Griffioen (IS) en Frans Schuurman, docent derde wereldproblematiek, Universiteit Nijmegen. Locatie: Bibliotheek van Enschede in het centrum, Pijpenstraat 15, zaal "Pijpenla".

---

Woensdag 7 november - Voorburg/Leidschendam
Gemeenteraadsverkiezingen vanwege herindeling Voorburg/Leidschendam. Handje helpen in de campagne? Graag! voorburgleidschendam@sp.nl
---

Vrijdag 23 november - Oss
Presentatie van het boek "Het Geheim van Oss" van Kees Slager, over de roerige 25-jarige geschiedenis van de SP in Oss. De Groene Engel, Kruisstraat 15, 16.00 uur.

---

Zaterdag 15 december - Laken/België
Grote demonstratie tegen de Eurotop. Ga mee met de SP-bussen! Aanmelding bij de SP-afdelingen.

---

Zaterdag 19 Januari - Den Bosch
Verkiezingscongres SP. Het congres stelt het programma en de kandidatenlijst vast voor de Tweede-Kamerverkiezingen.
---

Vrijdag 8 februari - Amsterdam
Tijdens de Nacht van de Rooie Reuzen, in de Rode Hoed in Amsterdam, zal uit een aantal genomineerde 'dwarsliggers' de Rooie Reus van 2002 gekozen worden. Zie www.rooiereus.nl.

---

Woensdag 6 maart - (bijna) overal
Gemeenteraadsverkiezingen.

---

Woensdag 15 mei - overal
Tweede-Kamerverkiezingenverkiezingen.

SP op TV:

Maandag 24 september

15.30 uur op Ned.2

Dinsdag 25 september

17.20 uur op Ned.2

Donderdag 27 september

18.50 uur op Ned.1

Donderdag 4 oktober

12.15 uur op Ned.1

© S P 1 9 9 6 - 2 0 0 1 | w e b m a s t e r @ s p . n l

Deel: ' Agenda landelijke SP-activiteiten '
Lees ook