D66

zaterdag 20 november:

MILLENNIUMCONGRES - AGENDA

N.B. alle tijden zijn bij benadering.

09.30 opening door de partijvoorzitter

* introductie congresleiding

* benoeming notulen- en stemcommissie

* toelichting stemprocedures door stemcommissie
* toelichting verkiezingsprocedures door LVC

09.35 FINANCIEN

* jaarrekening 1998

* contributieregeling 2000

* afdrachtregeling 2000

* begroting 2000

10.00 RAPPORTAGE UITVOERING BESLUITEN CONGRESSEN VRAGENRONDE en JAARVERSLAGEN HB, FRACTIES TK EK EP VRAGENRONDE SWB en OC

* uitvoering besluiten congres 68

* vragenrondje congres aan HB TK EK EP SWB en OC n.a.v.:
* jaarverslag 1998 t/m 1e helft 1999 Hoofdbestuur
* beleidsplan 2000 Hoofdbestuur

* jaarverslag Tweede Kamerfractie

* jaarverslag Eerste Kamerfractie

* jaarverslag delegatie Europees Parlement
* jaarverslag SWB

* jaarverslag Opleidingscentrum

11.10 PRESENTATIE KANDIDATEN BESTUREN EN COMMISSIES
* opening stembussen

11.30 toespraak PARTIJVOORZITTER

11.45 UITGANGSPUNTEN VAN DE DEMOCRATEN, doelverklaring
* rapportage HB-commissie en goedkeuring door congres

12.15 TOEKOMST VOOR DE POLITIEKE PARTIJ

* presentatie rapport HB-commissie en reactie Hoofdbestuur.

12.45 pauze
13.00 sluiting stembussen

13.00 ACTUELE POLITIEKE MOTIES

13.45 ORGANISATIE

* rapportage HB-commissies en voorstellen Hoofdbestuur
* Kiessysteem en Stemadvies

* Lokaal Lidmaatschap

* Ledenraadpleging

* (Virtuele) Platforms

* Overige organisatorische voorstellen

* Statuten, wijzigingsvoorstellen uit congres 68 niet behandeld in congres 68 wegens onvoldoende quorum besluitvorming thans met gewone meerderheid

* Statuten/Huish.Regl., wijzigingsvoorstellen congres 69
* algemene organisatorische moties

14.45 BURGER EN BESTUUR

* tien amendeerbare punten

15.45 toespraak FRACTIEVOORZITTER TWEEDE KAMERFRACTIE

16.10 uitslag verkiezingen besturen en commissies 16.30 sluiting


OVERIGE CONGRESINFORMATIE:

Toelichting bij de agenda en de stukken

Praktische informatie

Kiessysteem en stemadvies - aanbevelingen Hoofdbestuurscommissie

Amendeerbare Hoofdbestuursvoorstellen organisatie

Burger & Bestuur - amendeerbare voorstellen

Beleidsplan Hoofdbestuur voor het jaar 2000

Burger & Bestuur: Naar een participatieve democratie

Congresreglement

Commissiestuk: Toekomst voor de politieke partij

Jaarverslag HB over 1998 en 1e helft 1999

Advies HB-Commissie Lokaal Lidmaatschap

Rapportage uitvoering besluiten Congres 68 en 67

Voorstellen HB bij agendapunt partij-organisatie

Standaard formulier voor het indienen van moties en amendementen

Vacatures besturen en commissies

Concept doelverklaring Identiteit D66

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda Millenniumcongres D66 '
Lees ook