Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=420448


---

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met de Directie Voorlichting en Communicatie, afdeling persvoorlichting (070-348 6785). Agenda Minister Herfkens(wijzigingen voorbehouden)

=

dinsdag 18 september

. Prinsjesdag

=

dinsdag 25 september

Discussie over hulp en markttoegang, Café Florin & Firkin, Utrecht. Politiek Café van de Jonge Socialisten in de PvdA.

=

woensdag 26 september

. Algemeen Overleg Tweede Kamer (voortgangsnotitie water)

. In ontvangst nemen Wereld Bevolkings Rapport UNFPA (samen met Minister Pronk). Persconferentie in Nieuwspoort om 12.45 uur.

. Algemeen Overleg Tweede Kamer (duurzame ontwikkelings verdragen)

=

donderdag 27 september

. Algemeen Overleg Tweede Kamer (voorbereiding jaarvergadering IMF/Wereldbank)

=

vrijdag 28 september t/m zondag 30 september

. jaarvergaderingen IMF en Wereldbank, Development Committee, Washington

=

vrijdag 5 oktober

. Ministerraad

=

dinsdag 9 oktober

. Opening van de Water Week in Den Haag, inleidin over 'Water and Poverty'.

. In ontvangst name van het boek 'Hulp in Ontwikkeling', Pulchri Studio, Den Haag. Aansluitend debat.

=

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met de Directie Voorlichting en Communicatie, afdeling persvoorlichting (070-348 6785).
---


+++

===

Deel: ' Agenda minister Herfkens '
Lees ook