expostbus51


RVD/DV

RVD: H.M. de Koning zal op 20 mei 1999 ontvangen.

RIJKSVOORLICHTINGSDIENST

19 mei 1999

Het Kabinet der Koningin deelt mede:

Hare Majesteit de Koningin zal . gelet op de ontstane situatie . op donderdag 20 mei 1999 ten Paleize Huis ten Bosch ontvangen:

09.30 uur: Mr. H.D. Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State
10.30 uur: Mr. F. Korthals Altes, voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
11.15 uur: Mevrouw J. van Nieuwenhoven, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

en ten Paleize Noordeinde:

13.00 uur: Drs. A.P.W. Melkert, PvdA
14.00 uur: De heer H.F. Dijkstal, VVD
15.00 uur: Mr. J.G. de Hoop Scheffer, CDA
16.00 uur: Mr. T.C. de Graaf, D66
17.00 uur: De heer P. Rosenmoller, GroenLinks

Op vrijdag 21 mei zal de Koningin ten Paleize Noordeinde ontvangen:

13.00 uur: De heer J.G.C.A. Marijnissen, SP
13.30 uur: De heer L.C. van Dijke, RPF
14.00 uur: Ir. B.J. van der Vlies, SGP
14.30 uur: De heer G.J. Schutte, GPV

RVD, 19.05.1999, 21.40 uur

19 mei 99 21:38

Deel: ' Agenda ontvangsten H.M. de Koning op Paleis Huis ten Bosch '
Lees ook