Gemeente Leeuwarden

Op de Agenda ¦ Commissie voor Welzijn ¦ Stukken voor de vergaderingen Commissie voor Welzijn
Openbare vergadering op 30 mei 2002, om 19.30 uur in kamer 32 van het Bestuurscentrum Leeuwarden, Groeneweg 1. Op de agenda staat:

1. Opening.

2. Vaststellen van de mededelingenlijst.
3. Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 18 april 2002.

4. Vaststellen van de lijst van toezeggingen.
5. Bespreken B&W nota inzake Uitvoeren experiment Persoonsgebonden Budget voor hulpmiddelen in het kader van de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten.

6. Bespreken B&W nota inzake Verzelfstandiging Stichting Werkwijzer te Leeuwarden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda openbare vergadering Gemeente Leeuwarden '
Lees ook