Gemeente Groenlo

entree gemeentehuis Groenlo

AGENDA OVERZICHT

Commissie Middelen en Ondersteuning en Grondgebiedszaken gaan niet door

Commissie Burgerzaken
Maandag 22 november 1999 om 19.30 uur

Agenda:


* Opening en verslag 25-10-99

* Stand van zaken locatie Mariakerk als sociaal cultureel centrum
* Aanwijzing SWP voor de uitvoering van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en aanverwante regelingen periode 2000-2004
* Privatiseringvoorstel kermissen

* Verordening Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (REA)
* Evaluatie sluitingsuur

* Rondvraag en sluiting

Raadsvergadering

Dinsdag 23 november 1999

Agenda:


* Begrotingswijziging aanpassing cijfers

* Nemen doorlopend raadsbesluit inzake aandelenkapitaal Waterbedrijf Gelderland

* Vaststellen beleidsverslag 1998 en beleidsplan 2000 uitvoering Alg. Bijstandswet c.a.

* Aanwijzing SWP voor de uitvoering van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en aanverwante regelingen periode 2000 - 2004
* Voorstel tot realisatie project Kunst in de wijken
* Voorstel tot deelname aan het project Jongeren En Kleine Kriminaliteit (JEKK)

Eerstvolgende vergaderingen:

Commissie Burgerzaken: 20 december 1999
Commissie Grondgebiedszaken: 20 december 1999
Raadsvergadering: 21 november 1999

Avondopenstelling gemeentehuis:
Uitsluitend voor de volgende produkten:
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen, uittreksels GBA en burgerlijke stand, afhalen van vergunningen, afgifte van formulieren en vergunningsaanvragen.
dinsdag 23 november 1999 van 18.30 - 19.30 uur
dinsdag 21 december 1999 van 18.30 - 19.30 uur

Evenementen overzicht Groenlo
Zie hiervoor de pagina Toerisme/Recreatie of klik hier

Webdesign by R&R Digital Advertising B.V.

Deel: ' Agenda overzicht gemeente Groenlo '
Lees ook