Ingezonden persbericht


drs. Berend Meijering
Corporate Communicatie
Dienst Communicatie en Transfer, Universiteit Twente Postbus 217, 7500 AE Enschede
telefoon: (053) 489 4385
fax: (053) 489 2000
e-mail: b.meijering@cent.utwente.nl

AGENDA promoties
en oraties oktober/ november 2001

3 oktober 13.15 uur Promotie
mw. drs. P. van der Molen
Technologie & Management
'Rains, Droughts and Dreams of Prosperity. Resourceful Strategies in Irrigation Management and beyond the Sri Lankan Case'

3 oktober 15.00 uur Promotie
drs. A. Musch
Technologie & Management
'The Small Gods of Participation'

4 oktober 16.00 uur Oratie
prof. dr. K.-J. Boller
Technische Natuurkunde
'Materie in een nieuw licht'
Deze oratie wordt gehouden in de Drienerburght

5 oktober 13.15 uur Promotie
ir. M.G.H.M. Hendriks
Chemische Technologie
'Solid State Supercapacitors, Based on Metal/Yttria-Stabilised Zirconia Composited'

5 oktober 15.00 uur Promotie
ir. J.J. Rabbers
Technische Natuurkunde
'AC Loss in Superconduction Tapes and Coils'

5 oktober 16.45 uur Promotie
ir. E.W. Hans
Werktuigbouwkunde
'Resource Loading by Branch-and-Price Techniques'

10 oktober 15.00 uur Promotie
dr. H. Vos
Toegepaste Onderwijskunde
'Metacongnition in Higher Education. Metacognitie in het hoger onderwijs'

11 oktober 16.00 uur Oratie
prof. dr. G. Dewulf
Technologie & Management
'Praatjes vullen geen gaatjes'
'De spanning tussen participatie en innovatie'

12 oktober 13.15 uur Promotie
mw. drs. P.H.G. Fisser
Toegepaste Onderwijskunde
'Using ICT: a Process of Change in Higher Education' (voorlopige titel)

12 oktober 15.00 uur Promotie
ir. P.C. van der Heijden
Chemische Technologie
'A DSC-Study on the Demixing of Binary Polymer Solutions'

12 oktober 16.45 uur Promotie
mw. S.E. McKenney MSc
Toegepaste Onderwijskunde
'Computer-Based Support for Science Education Materials Developers in Africa: Exploring Potentials'

17 oktober 15.00 uur Promotie
mw. drs. J.F.B. Gieskes
Technologie & Management
'Learning in Product Innovation Processes' (voorlopige titel)

18 oktober 16.00 uur Oratie
prof. dr. P.J.H. Kockelkoren
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen
'Techniek: Kunst, Kermis & Theater'

19 oktober 13.15 uur Promotie
ir. V. Zivkovic
Elektrotechniek
'Testability in Hardware/Software Codesign Systems' (voorlopige titel)

19 oktober 16.45 uur Promotie
ir. E.P. van Elk
Chemische Technologie
'Gas-Liquid Reactions Influence of Liquid Bulk and Mass Transfer on Process Performance' (voorlopige titel)

24 oktober 15.00 uur Promotie
Q. Wang MSc
Toegepaste Onderwijskunde
'Computer Support for Multimedia Curriculum Design' (voorlopige titel)

25 oktober 15.00 Promotie
ir. K. Visscher
Technologie & Management
'Design Methodology in Management Consulting' (voorlopige titel)

26 oktober 15.00 uur Promotie
A. Figoli MSc
Chemische Technologie
'Development of Novel Liquid Membranes with Facilitated Transport Properties' (voorlopige titel)

26 oktober 16.45 uur Promotie
ir. H.L. Tepper
Chemische Technologie
'Molecular Dynamics of Crystal Growth and Transport in Zeolites (in Search of the Macroscopic Limit)' (voorlopige titel)

31 oktober 15.00 uur Promotie
ing. A.J.H.M. Rijnders
Technische Natuurkunde
'Initial Growth of Complex Oxides: Study an Manipulation' (voorlopige titel)


1 november 13.15 uur Promotie
ir. E.A.F. Span
Technische Natuurkunde
'Supported thin-film oxygen separation membranes
by pulsed-laser deposition' (werktitel)


1 november 16.00 uur Oratie
prof. dr. J.A.G.M. van Dijk
Wijsbegeerte van Maatschappijwetenschappen
titel


2 november 13.15 uur Promotie
ir. G.W. Hiddink
Toegepaste Onderwijskunde
'Educational multimedia databases'


2 november 15.00 uur Promotie
drs. H.J.M. Fenger
Bestuurskunde
'Sturing van samenwerking Instituonele veranderingen in het beleid voor werk en inkomen'

2 november 16.45 uur Promotie
ir. J.G. Stinstra
Toegepaste Natuurkunde
'Reliability of the fetal mangetocardiogram'

7 November 15.00 uur Promotie
drs. P. van Wijnen
Bestuurskunde
'Policy Voting in Advanced Industrial Democracies
The Case of the Netherlands 1971-1998'

8 november 16.00 uur Oratie
prof.dr.ir. M. Aksit
Informatica
titel
9 november 13.15 uur Promotie
mw. L.M. Aroyo MSc
Toegepaste Onderwijskunde
'Agent-based approach to task-oriented learning
support' (werktitel)

9 november 15.00 uur Promotie
Chemische Technologie
Dipl-Ing. B. Krause
'Polymer Nanofoams'

9 november 16.45 uur Promotie
ir. J.T.M. Pater
Chemische Technologie
'Prepolymerization and Morphology'

15 november 16.00 uur Oratie
Prof.dr. H.E. Roosendaal
Wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen/ Informatica titel

16 november 13.15 uur Promotie
ir. T.R. Bearda
Elektrotechniek
'Gate Oxide Evaluation by Characterisation of
Oxide Breakdown' (werktitel)

16 november 15.00 uur Promotie
ir. T.H.J. Vaneker
Werktuigbouwkunde
'Development of an integrated design tool for
aluminum extrusion dies' (werktitel)

16 november 16.45 uur Promotie
S.T.S. Stoyanov MSc
Toegepaste Onderwijskunde
'Mapping in the Educational and Training Design
Process' (werktitel)

21 November 15.00 uur Promotie
ir. F.B.J. Leferink
Elektrotechniek
'Reduction of radiated electromagnetic emission by creation of geometrical asymmetry' (werktitel)

22 november 16.00 uur Oratie
prof.dr. P.H. Hartel
informatica
titel
23 november 15.00 uur Promotie
ir. J.R. Buitenweg
Elektrotechniek
'Single neuron-electrode electrical contacts'

23 november 13.15 uur Promotie
ir. R. Mahmoudi
Elektrotechniek
'A Multidisciplinary Design Method for 2nd and 3rd Generation Mobile Communication Systems' (werktitel)

Deel: ' Agenda promoties en oraties Universiteit Twente '
Lees ook