Provincie Friesland

Wat doet het provinciaal bestuur deze week?

23 mei 2002 is gedeputeerde B. Mulder aanwezig bij de afronding sanering Dronrijp te Dronrijp. 23 mei 2002 is gedeputeerde B. Mulder aanwezig bij de informatieavond BSE-onderzoek te Burgum. 23 en 24 mei 2002 is gedeputeerde S. Jansen aanwezig bij het voorzittersoverleg Interreagionale Samenwerking te Appingedam.
Laatste wijziging: 17-5-02 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' Agenda provinciaal bestuur Friesland '
Lees ook