Provincie Friesland

Agenda

Provinciale Staten 12 en 13 april 1999

Maandag 12 april 1999
Begin: 14.00 uur
Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Hoofdpunt:

-Afscheid van twee leden van Gedeputeerde Staten: mevrouw M.B.A. Brandsma-Ydema en de heer drs. J. Walsma

Dinsdag 13 april 1999
Begin: 10.00 uur
Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Hoofdpunten:

- beëdiging van de nieuwe statenleden;

- gelegenheid voor de fracties om te reageren op de collegevorming;
- verkiezing van de leden van Gedeputeerde Staten

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Het Informatiecentrum van de Provincie, Tweebaksmarkt 64, Leeuwarden, tel. 058-2925524

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda Provinciale Staten Friesland '
Lees ook