AGENDA PROVINCIALE STATEN voor de vergadering van 17 maart 2000

AGENDA

PROVINCIALE STATEN
vergadering 17 maart 2000

Provinciale Staten van Limburg vergaderen op vrijdag 17 maart a.s. om 10.00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht. De vergaderingen zijn openbaar; iedereen kan de beraadslagingen dus vanaf de publieke tribune volgen.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

Rapport over de AWACS-basis Geilenkirchen

Streekplan Nedcar en omgeving

Financiële aspecten Bottleneck

Overdracht van de de provinciale weg Brouwerijstraat te Wijlre aan de gemeente Gulpen-Wittem

Wijziging kiesreglement waterschappen

Toeristische structuur in Limburg en oprichting van het Limburgs Bureau voor Toerisme

Pilot reconstructieplan Nederweert

De volledige agenda is voor bezoekers van de statenvergadering ter plekke beschikbaar. Deze agenda ligt overigens met alle bijbehorende stukken ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement.

Deel: ' Agenda Provinciale Staten Limburg '
Lees ook