Provincie Drenthe


Agenda provinciale staten van DrentheProvinciale staten van Drenthe komen voor vergadering bijeen op

woensdag 10 november 1999 om 9.30 uur in de statenzaal van het

provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen.

Aan de orde komen onder andere:

* Subsidieaanvraag voor het project Tuinen van Ton ter LindenBelangstellenden zijn welkom op de publieke tribune. De uitgebreide agenda en de beschikbare stukken zijn verkrijgbaar bij de Stafgroep

Communicatie van de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 365265, en eveneens te raadplegen op Internet (www.drenthe.nl)

Deel: ' Agenda provinciale staten van Drenthe 10 november 1999 '
Lees ook