Provincie Drenthe


Agenda provinciale staten van DrentheProvinciale staten van Drenthe komen voor vergadering bijeen op

woensdag 15 december 1999 om 9.30 uur in de statenzaal van het

provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen.


* De agenda voor deze vergadering is omstreeks 24 november 1999 beschikbaar.Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune. De uitgebreide agenda en de beschikbare stukken zijn verkrijgbaar bij de Stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 365265, en eveneens te raadplegen op Internet (www.drenthe.nl)

Deel: ' Agenda provinciale staten van Drenthe '
Lees ook