Provincie Friesland

Agenda


6 oktober 1999 10.00 uur Provinciale Statenvergadering

Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden

Voorstellen aangaande:

- reglementering wetterskip Zuider-Zeeland;
- voor kennisgeving aannemen van de rapportage verkeer en vervoer;
- Duurzaam Veilig, bromfietsmaatregelen;

- beschikbaarstellen krediet voor de ontsluitingsstructuur van Ferwert-Noord;

- Verkeersonveiligheid N354, Sneek-Sneekerhoek;
- lidmaatschap niet-statenleden van statencommissies
- wijzigen interprovinciale ziektenkostenregeling
- vaststelling van de Vertaalverordening

- vaststelling 11e wijziging van de Begroting 1999

Deel: ' Agenda Provinciale Statenvergadering Friesland '
Lees ook