Provincie Limburg


Provinciale Staten

Agenda Provinciale Statenvergadering d.d. 31 mei 2002 AGENDA PROVINCIALE STATEN
vergadering 31 mei 2002

Provinciale Staten van Limburg vergaderen op vrijdag 31 mei a.s. om 9.30 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht. De vergaderingen zijn openbaar; iedereen kan de beraadslagingen dus vanaf de publieke tribune volgen.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
* Beëdiging en onderzoek geloofsbrief

* Provinciale jaarrekening en Jaarverslag 2001
* Bestuursrapportage I 2002

* Kadernota meerjarenbegroting 2003-2006

* Experiment gratis entree provinciale musea
De volledige agenda is voor bezoekers van de statenvergadering ter plekke beschikbaar. Deze agenda ligt overigens met alle bijbehorende stukken ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. 22-5-2002 15:17

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda Provinciale Statenvergadering Limburg '
Lees ook