Gemeente Gilze en Rijen

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Commissie: raadscommissie Samenleving
Datum: woensdag 12 maart 2003
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis

Agenda
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen definitieve agenda.
3. Spreekrecht.
4. Verslag vergadering d.d. 5 februari 2003.
5. Wijziging Verordening voorzieningen gehandicapten. 6. Raadsvoorstel inzake ondersteuning door Nieuwe Brabantse Kunst Stichting (bijgaand).
7. Oriënterende discussie inzake vermaatschappelijking van de zorg. 8. Ter kennisname (raadscommissiemap):
a. Stand van zaken voortgang collegeprogramma. b. Informatie inzake leerlingenprognoses en ruimtebehoefte bassischolen.
c. Collegebesluit inzake afwikkeling financiële aangelegenheden Stichting De Boodschap.
d. Informatie inzake platform onderwijs.
9. Rondvraag en sluiting.

De stukken liggen t/m 12 maart 2003 ter inzage bij de gemeentebalie in het gemeentehuis te Rijen en in de bibliotheek te Gilze.

Deel: ' Agenda raadscommissie Samenleving Gilze en Rijen '
Lees ook