Gemeente Leeuwarden

Op de Agenda ¦ Raadscommissie voor Welzijn ¦ Stukken voor de vergaderingen
Raadscommissie voor Welzijn
Openbare vergadering op 19 februari 2003, om 19.30 uur in kamer 50 Bestuurscentrum Leeuwarden, Groeneweg 1. 1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 7 januari 2003.
3. Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 8 januari 2003.
4. Bespreken Beleidsplan Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2003. 5. Toelichting door wethouder A.A.M. Brok op de Culturele profielschets noordelijke convenantpartners: "Voor kwaliteit en ontwikkeling; noordelijke ambities voor cultuur in de periode 2005-2008".
6. Bespreken: Van oriëntatie naar definitie van de Kenniscampus. 7. Bespreken Jaarverslag Leerplicht 2000-2001 en 2001-2002. 8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Deel: ' Agenda Raadscommissie voor Welzijn gemeente Leeuwarden '
Lees ook