Gemeente Goes


Vergaderingen raadscommissie

Plaats
De commissievergaderingen zijn in het stadhuis aan de Grote Markt. Iedereen is welkom.

Spreekrecht
U kunt tijdens de commissievergaderingen het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Daarvoor is gelegenheid tijdens het eerste half uur van de vergadering. Ook tijdens de behandeling van de agendapunten kan de voorzitter u het woord geven. In de meeste gevallen zal het dan alleen nog over nieuwe gezichtspunten gaan.
Dinsdag 25 april om 16.30 uur
Commissie Algemene Zaken:

Beschikbaarstelling van een krediet voor videocameratoezicht in het uitgaanscentrum van Goes (onder voorbehoud)

Bespreking Goes Inn activiteitvan de PvdA-fractie
Uitbreidingsplan Sportpunt Zeeland (onder voorbehoud)
Dinsdag 25 april om 19.30 uur
Commissie economische zaken, milieu en welzijn:
Toelichting op de investeringsplanning bureau automatisering
Vaststelling milieuprogramma 2000

Woensdag 26 april om 19.30 uur
Commissie binnenstad, cultuur en sociale zaken en wijkaanpak:
Instemmen met het Masterplan Binnenstad Goes en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van ƒ 250.000,- voor een projectplan (onder voorbehoud)

Uitbreiding doelgroep collectieve aanvullende kosten verzekering
De complete agenda en stukken kunt u iedere werkdag (behalve vrijdagmiddag) inzien tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur bij Bureau Voorlichting in het stadskanoor aan de Oostsingel. U kunt ook telefonisch (249616) een afspraak maken om op een andere tijd de stukken in te zien.


Deel: ' Agenda raadscommissies gemeente Goes '
Lees ook