Gemeente Goes

In week 35 vergaderen de raadscommissies over onderwerpen die in de vergadering van 20 september aan de orde komen. Maandag 27 augustus om 19.30 uur
Commissie algemene zaken:
Visiedocument "Rol in de Fysieke Veiligheid";

Kabinetsstandpunt Cafébrand Volendam.

Dinsdag 28 augustus om 19.00 uur
Commissie economische zaken, milieu en welzijn:

Vaststelling van het programma voor de nieuwbouw van het stadskantoor;

Bespreking notitie problematiek uitgeprocedeerde asielzoekers;

Advies aan commissie over herontwikkeling Zeelandhallen;

Bespreking evaluatie bestrijding ongewenste kruiden;

Voorstel tot fusie Goese welzijnsorganisaties.

Woensdag 29 augustus om 19.30 uur

Indexering van de bijdrage in de stichtingkosten parkeergarage De Stadspoort;

Intrekking Monumentenverordening 1991 en vaststelling Monumentenverordening 2001 alsmede susidieverordening restauratie en
onderhoud gemeentelijke monumenten 2001 (onder voorbehoud)

Kwaliteitsplan Sociale Zaken;

Actieplan sluitende aanpak.

Maandag 3 september om 19.30 uur
Commissie ruimtelijke ordening, financiën en onderwijs: Tijdens agendapunt 4 (ingekomen stukken en mededelingen) wordt een advies van 3vo over het verkeer in de Blaaubeenstraat besproken.

Integraal huisvestingsplan Goes-Zuid;

Subsidieverplichting SMB;

Nieuwbouw stadskantoor:

Afwijzing van een verzoek om planschadevergoeding;

Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit Zandkreekweg 5,
Wolphaartsdijk;

Gemeentelijke leges Rijksdocumenten;

Aankoop grond Sinoutskerkseweg/Ongereedweg
's-Heer Hendrikskinderen;

Diverse begrotingswijzigingen

Deel: ' Agenda raadscommissies gemeente Goes '
Lees ook