Gemeente Borsele


Agenda raad 1 juli 1999

Op 1 juli 1999 vindt de openbare raadsvergadering plaats. De vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. De volgende onderwerpen staan - onder voorbehoud - op de agenda:

A. Opening
B. 1. Spreekrecht publieke tribune

2. Orde van de vergadering
C. Besluitvorming


1. Voorstel tot instemming met de jaarrekening 1998 van het Overlegorgaan St. Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ) en de financiële afwikkeling van de per 01-08-1998 opgeheven gemeenschappelijke regeling.

2. Voorstel tot geslotenverklaring van de algemene begraafplaats te ‘s-Heerenhoek.

3. Voorstel tot het instemmen met de "Matrix Woningbouw".
4. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2000-2003.
5. Voorstel tot het niet verkopen van een perceel grond aan de Baarlandsezandweg.

6. Voorstel tot instemming met de jaarrekening 1998, de begrotingswijziging 1999, de begroting 2000 en de meerjarenbegroting
2000-2003 van de SOVZ.

7. Voorstel tot intrekking van de overeenkomst ter zake van huur respectievelijk bruikleen van de Fakkert-lokalen, onderdeel van het ontmoetingscentrum te Heinkenszand.

D. Rondvraag
E. Sluiting

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda raadsvergadering Borsele - 1330 '
Lees ook