Stadsdeel Bos en Lommer


Agenda raadsvergadering woensdag 5 februari

Op woensdag 5 februari vergadert de stadsdeelraad van Bos en Lommer. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in het Publieksgebouw aan de Robert Scottstraat 32.

Op de agenda onder meer:

- Evaluatie spreektijdenregeling
- Ouderbijdragentabel kinderopvang
- Verordening Rekeningencommissie
- Kredietaanvraag Informatie- en Automatiseringsbeleid - Verkiezing en benoeming van de voorzitter van de Rekeningencommissie

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij: - Publieksgebouw, Robert Scottstraat 32
- Kantoorgebouw, Leeuwendalersweg 21
- Openbare bibliotheek, Tijl Uilenspiegelstraat 12 Meer informatie stadsdeelraad

Deel: ' Agenda raadsvergadering Bos en Lommer Amsterdam '
Lees ook