Gemeente Ameland


Nieuwsberichten

25/02/2003
Gemeenteraad

Op maandag 3 maart 2003 wordt om 19.30 uur een voorbereidende raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis in Ballum.

Agenda
1. Opening, mededelingen en gelegenheid tot het stellen van vragen aan het college.
2. Ingekomen stukken ter kennisname.
3. Vaststellen notulen voorbereidende raad 10 februari 2003. 4. Presentatie voorlopig advies IMK inzake vent- en standplaatsenbeleid.
5. Wijziging IZA Nederland regeling.
6. Verbouw Kinderopvang (KOV).
7. Uitbreiding formatie bouw-en woningtoezicht. 8. Exploitatieopzet bedrijventerrein Achterdijken Nes. 9. Sluiting.

---

© 2002 Gemeente Ameland

Deel: ' Agenda Raadsvergadering gemeente Ameland '
Lees ook