Gemeente De Lier

Agenda

Raadsvergadering
30 maart 2000, aanvang 20.00 uur.

De raadsvergadering is openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune. U kunt gebruik maken van het spreekrecht. Dit geldt uitsluitend voor punten, die in de raadsvergadering aan de orde komen en is beperkt tot maximaal vijf minuten per persoon. Het gebruik maken van het spreekrecht moet schriftelijk aangemeld worden onder opgave van naam en adres en het punt waarover men wil spreken.

Agenda (onder voorbehoud):


- Onderzoek geloofsbrief van het nieuw benoemde raadslid de heer A.J.M. Scholtes

- Verkiezing van een nieuwe wethouder per 1 april 2000
- Verzoek om schadevergoeding ex artikel 49 WRO
- Gemeenschappelijke regeling archeologie De Lier
- Aanbrengen van een scherminstallatie ten behoeve van De Viermaster
- Grondtransactie met Den Hoed Projekt b.v. voor realisering van een appartementencomplex aan de Leeoever

- Gedeeltelijke naamsverandering Piet Heinstraat
- Verplaatsen van boezemkaden

- Structurele subsidie ten behoeve van The Sign
- Aankoop grond aan de Laan van Adrichem

- Benoeming van plaatsvervangenden leden ten behoeve van de commissie voor bezwaar-, beroep- en verzoekschriften

- Bezwaarschrift tegen afsluiting van het Perdiksepad
- Diverse begrotingswijzigingen

- Afscheid van de heer J.M. van Dijk als wethouder

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda raadsvergadering gemeente De Lier '
Lees ook