Gemeente Den Helder

Raadsvergadering.

betreft:
week: week 9

Woensdag 8 maart vergadert de gemeenteraad.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:


- Opening.


- Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 26 januari 2000.


- Lijst ingekomen stukken.


- Voorstel tot het wijzigen van de tarieventabel van de Verordening op de heffing en invordering van leges.


- Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de uitvoering van de formele taken van het Bouwstoffenbesluit.


- Voorstel tot het vaststellen van een tweetal artikelen in de Verordening CAR/UWO


- Voorstel tot het toevoegen van een artikel 15:1:10:1 aan de Verordening CAR/UWO met als doel de verplichtstelling aan de dragers van een maxer bereik- baar te zijn en te reageren op een oproep in geval van calamiteiten.


- Voorstel tot het opnieuw nemen van enkele voorbereidingsbesluiten als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.


- Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (ten behoeve van de herinrichting van het kruispunt Javastraat, polderweg en Middenweg en het stationsvoorgebied).


- Voorstel tot vaststelling van de begrotingswijziging nr 10.


- Rondvraag.


- Sluiting.

De vergadering van de gemeenteraad wordt gehouden in het stadhuis aan de Drs F. Bijlweg 20 en begint om 20.00 uur. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering inzien, op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur inzien bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis. Overigens kunt u uw mening laten horen over onderwerpen die op de raadsagenda staan. Meldt u dit dan even van tevoren bij het bureau Kabinet, telefoon 671409. Ook kunt u tot een half uur voor de vergadering terecht bij een van de bodes in het stadhuis.

Wilt u de vergadering volgen maar bent u niet in de gelegenheid naar het stadhuis te komen? De Lokale Omroep Stichting zendt de bijeenkomst rechtstreeks via de radio uit (kabel FM 89.0 MHz, ether 105.6 MHz).

N.B. de stukken liggen ter inzage in de lees- en fractiekamer van donderdag 2 maart 2000 16.00 uur tot woensdag 8 maart 2000 16.00 uur.
_________________________________________________________________

laaste verandering: maart 01, 2000

Deel: ' Agenda raadsvergadering gemeente Den Helder '
Lees ook