Gemeente Houten


Raadsvergadering

20/04/99

Dinsdag 27 april, om 20.00 uur, vergadert de gemeenteraad. Daar komen o.a. ter sprake: Gevestigd voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg); Ontslagaanvraag lid Commissie Bezwaar- en beroepschriften; Jeugd- en Jongerenbeleid; Globaal bestemingsplan Houten Vinex; Wegsleepregeling; Gebiedsvisie Geldeingszone Houten-Noord; Proefverkaveling Schonauwen I; Definitieve verkaveling Loerik IV; Actieprogramma lokaal onderwijs; Gebiedsvisie Schoneveld; Proefverkaveling Hofstad II; Nota 'Integriteit naar letter en geest'; Kredietvoorstel Koninginnedag; Promotie nieuwe bedrijven kantoorlocaties; Bestemmingsplan De Molenzoom, Samenwerking GCN en REMU; Rapport werkgroep dienstverleningsconcept als onderdeel van het project Klant en Kantoor 2002; en Jaarverslag 1998 Brandweer Houten.

De volledige agenda en de bijbehorende raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de openbare bibliotheken in de gemeente en bij het Wooninformatiecentrum, Onderdoor nr. 23. Tijdens de vergadering zijn enkele exemplaren voor het publiek beschikbaar.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999

Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Agenda raadsvergadering Gemeente Houten '
Lees ook