Gemeente Smallingerland

Agenda

raadsvergadering
4 maart 2003

AGENDA

1. Opening en loting volgnummer bij stemmingen

2. Vragenuur

3. Vaststelling van de agenda

4. Vaststelling van de besluitenlijst van 4 februari 2003

5. Ingekomen stukken

B-voorstellen

6. Planologische medewerking en voorbereidingsbesluit bouw dorpshuis Nijega

7. Planologische medewerking bouwplannen en voorbereidingsbesluit voor vier percelen te Oudega, Drachtstercompagnie en Drachten

8. Sluiting

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda Raadsvergadering gemeente Smallingerland '
Lees ook