Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

22-01-2003
Raadsvergadering

De RAAD vergadert op maandag 27 januari 2003.

Aanvang van de vergadering: 19.00 uur

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Stadskanaal.

Op de agenda staat:

Onderwerpen ter besluitvorming met discussie

* Krediet invoering differentiatie afvalstoffenheffing
* Ontwikkeling van de Veenkoloniën van Borger-Odoorn en Stadskanaal
* Riolering nieuwe woningen Havenkade Musselkanaal
* Ontwikkeling locatie Bibliotheek, Theater Geert Teis, Hotel en Muziekschool

* Instellen Rekenkamercommissie

Onderwerpen ter besluitvorming/informatie

* Subsidieverwerving en subsidieadministratie
* Eervol ontslag lid commissie rechtsbescherming
* Bezwaarschrift van de heer R. Lanting, ingediend namens Lantinga Beheer B.V., Lantinga v.o.f. en Lantinga Autotechniek Musselkanaal B.V., tegen het voorbereidingsbesluit van de gemeenteraad van 25 februari 2002, betreffende gedeelten van Musselkanaal
* Groot onderhoud volière Musselkanaal (Van Goghlaan)
* Evaluatie en begroting 2003 van de Stichting Kunstzinnige Vorming Stadskanaal

De stukken behorende bij deze agenda liggen ter inzage in het publieksbureau in de hal van het
gemeentehuis.

Deel: ' Agenda raadsvergadering gemeente Stadskanaal '
Lees ook