Gemeente Vlieland

Raadsvergadering 12 maart 2003

Agenda van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Vlieland op woensdag 12 maart 2003, aanvang 20:00 uur in het gemeentehuis.

1.Opening en vaststellen agenda.
2.Mededelingen.
3.Spreekrecht voor burgers.
4.Reconstructie Haven/bedrijventerrein.
5.Rondvraag.
6.Sluiting.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda raadsvergadering gemeente Vlieland '
Lees ook