Gemeente Capelle a/d IJssel


Agenda's commissievergaderingen

Spreekuur
Aan iedere commissievergadering is een spreekuur gekoppeld. U moet zich wel vooraf aanmelden voor het spreekuur via het telefoonnummer 2848688.

Spreekrecht
Het spreekrecht biedt u de mogelijkheid voorafgaand aan de vergadering de commissie toe te spreken. Wilt u spreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan, dan moet u dat melden aan de voorzitter van de commissie. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. U kunt dit mondeling doen via het Informatiecentrum, telefoon: 284 84 84. Of schriftelijk. Het postadres is: De burgemeester van Capelle aan den IJssel, t.a.v. het hoofd Facilitaire Diensten, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

De commissie voor Bestuurszaken vergadert maandag 14 februari 2000, aanvang 20.00 uur.
Voorzitter burgemeester J.J. van Doorne.

Op de agenda staat onder andere:
- Evaluatierapportage IJsselland Ziekenhuis;
- Bestuursopdracht project 'evaluatie Algemene Plaatselijke verordening';
- Prostitutiebeleid;
- Productenbegroting en planning & control cyclus.

De commissie voor Sociale Zaken, Milieu en Volksgezondheid vergadert dinsdag 15 februari 2000, aanvang 20.00 uur. Voorzitter wethouder R.P. Binnendijk.

Op de agenda staat onder andere:
- Verzoek tot vaststelling van het beleidsverslag Sociale Zaken 1998;
- Beleidsplan Sociale Zaken 2000;
- Productenbegroting en planning & control cyclus.

De commissie voor Welzijn en Educatie vergadert maandag 21 februari 2000, aanvang 20.00 uur.
Voorzitter wethouder G.J.M. van den Akker.

Op de agenda staat onder andere:
- Evaluatie jaar 2000 project (millennium);
- Gemeenschappelijke regeling Volwasseneducatie Rijnmond; - Schoolzwemmen;
- Productenbegroting en planning & control cyclus.

De commissie voor Stadsontwikkeling en Economische Zaken vergadert woensdag 16 februari 2000, aanvang 20.00 uur. Voorzitter wethouder A. Oster.

Op de agenda staat onder andere:
- Conceptnota 'Wonen in Capelle in 2005';
- Nota humanitaire doeleinden;
- Concept-rapport probleeminventarisatie en -analyse Schollevaart-Oost ;
- Startnotitie Capelle-Centrum;
- Vrijstellings- en anticipatieprocedure bouwplan Het Zandrak 2e fase;
- Productenbegroting en planning & control cyclus.

De commissie Verkeer en Beheer vergadert donderdag 17 februari 2000, aanvang 20.00 uur. Voorzitter wethouder P.F.J. van den Eijnden.

Op de agenda staat onder andere:
- Productenbegroting en planning & control cyclus.

De commissie voor Financiën, Sport, Cultuur en Grondzaken vergadert dinsdag 22 februari 2000, aanvang 20.00 uur. Voorzitter wethouder J. Tammel.

Op de agenda staat onder andere:
- Ruilen gronden met Schieland;
- Herontwikkeling Capelle West de Nijverheidstraat; - Productenbegroting en planning & control cyclus.

Deel: ' Agenda's commissievergaderingen Capelle aan den IJssel '
Lees ook