Gemeente Capelle a/d IJssel

Agendas raadscommissievergaderingen

Op dinsdag 4 juni en donderdag 6 juni 2002 vergaderen de volgende raadscommissies. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.

Spreekrecht
Het spreekrecht biedt u de mogelijkheid in de vergadering de commissie toe te spreken. Wilt u spreken over een onderwerp van de commissievergadering, dan moet u dat voorafgaand aan de vergadering melden aan de secretaris van de betreffende commissie. Hiertoe dient u telefonisch of per mail contact op te nemen met de commissiesecretaris of de griffier (telefoon 010-2848205, email: t.de.beer@capelleaandenijssel.nl).

De commissie Dienstverlening vergadert dinsdag 4 juni 2002, aanvang 20.00 uur.
Voorzitter is de heer W. Mulder.
Secretaris: de heer J.A. Speelman (telefoon 010-2848550, email: j.a.speelman@capelleaandenijssel.nl)

Op de agenda staan onder andere:

- Discussie Wet Voorzieningen Gehandicapten;
- Huisartsenvoorziening Fascinatio;

- Onderwijsvoorziening Fascinatio;

- Stand van zaken Stichting Jongerenwerk;
- Stand van zaken rond Jeugdhonk Scolla.

De gecombineerde commissie Bestuurszaken/Middelen vergadert donderdag 6 juni 2002, aanvang 19.00 uur.
Voorzitter is de heer A. Cachet.
Secretaris: de heer W. Loeve (telefoon 010-2848386, email: w.loeve@capelleaandenijssel.nl)

Op de agenda staat:

- Presentatie van de visie en het werkplan van de Rekenkamer.
De commissie Bestuurszaken vergadert donderdag 6 juni 2002, aanvang 21.00 uur.
De nieuwe voorzitter is nog niet bekend.
Secretaris: de heer W. Loeve (telefoon 010-2848386, email: w.loeve@capelleaandenijssel.nl)

Op de agenda staan onder andere:

- Het Politiejaarverslag 2001;

- Het Politiejaarplan 2002;

- Het Wijkwerkplan 2002.

Deel: ' Agenda's raadscommissievergaderingen Capelle a/d IJssel '
Lees ook