Provincie Limburg

Agenda's Vaste Commissies

Vaste Commissies voor Economische Zaken en Werkgelegenheid - Financiën en Algemene Zaken 24 mei
AGENDA van de Vaste Commissies van Provinciale Staten van Limburg vergaderingen 24 mei 2002

Op vrijdag 24 mei a.s. vergaderen de Vaste Commissies uit Provinciale Staten in het Gouvernement te Maastricht. De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan de beraadslagingen volgen vanaf de publieke tribune.

De Commissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid vergadert om 9.30 uur in de Veldekezaal over onder meer:

Kadernota meerjarenbegroting 2003-2006

De provinciale jaarrekening en het jaarverslag 2001

Voortgang onderzoeken aanbestedingsbeleid

De Commissie voor Financiën en Algemene Zaken vergadert om 14.00 uur in de Veldekezaal over onder meer:

Kadernota meerjarenbegroting 2003-2006

De provinciale jaarrekening en het jaarverslag 2001

Organisatie-ontwikkeling

Jaarverslag en jaarrekening 2001 Essent NV

Voorafgaand aan deze openbare commissievergaderingen hebben burgers spreekrecht over onderwerpen die op de agenda's staan. Sprekers dienen zich vooraf telefonisch te melden bij de ambtelijk secretaris van de commissie: Economische Zaken en Werkgelegenheid, telefoon (043) 389 78 21. Financiën en Algemene Zaken, telefoon (043) 389 71 75.

De agenda's liggen met alle bijbehorende stukken ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.
16-5-2002 14:02

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda's Vaste Commissies provincie Limburg 24-05-2002 '
Lees ook