Gemeente Leiden

Algemeen Bestuur Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio

Maandag 27 mei a.s. om 16.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Oegstgeest

Agenda:

* benoeming leden van het Dagelijks Bestuur SVVLR
* benoeming voorzitter en plv. voorzitter SVVLR
* introductie nieuwe leden Algemeen Bestuur
* intensivering samenwerking SLR/SDB/PZH

De vergadering is openbaar. De stukken liggen op kamer 301 van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 te Leiden en bij de gemeentehuizen in de regio ter inzage.

Iris de Bruijne-Schild, tel.: 5165869

Deel: ' Agenda Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio '
Lees ook