Wim van Velzen

Persbericht drs Wim van Velzen

Agenda van de zitting 13-16 mei 2002

Maandag 13 mei

Verslag Maij-Weggen - Aanvulling van het Reglement van het Europees Parlement


***II
Verslag Berger - Verkoop op afstand van financiële diensten


***II
Verslag Bouwman - Bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever


***II
Verslag Foster - Veiligheid in de burgerluchtvaart Verslag Torres Marques - Europees toerisme


***I
Verslag Pack - 2004 : Europees Jaar van opvoeding door sport


*
Verslag Ojeda Sanz - Programma TEMPUS III (2002-2006) Verslag Gröner - Een nieuw elan voor Europa's jeugd

Dinsdag 14 mei

Verslag Randzio-Plath - Benoeming van de vice-president van de Europese Centrale Bank


***II
Verslag Caudron - Europese ruimte voor onderzoek Indiening door de Commissie van het voorontwerp van algemene begroting
- Begrotingsjaar 2003
Verslag Stenmarck - Raming van het Parlement (2003) Gecombineerde behandeling - Economie
Verslag Trentin - Globale richtsnoeren voor het economisch beleid Verslag Marinos - Stabiliteit en convergentie (jaarlijkse beoordeling)


***II
Verslag Cappato - Verwerking van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Gecombineerde behandeling - Levensmiddelen


***I
Verslag Schnellhardt - Levensmiddelenhygiëne


***I
Verslag Schnellhardt - Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong


*
Verslag Kindermann - Voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong
Gecombineerde behandeling - Salmonella, zoönoses en zoönoseverwekkers


***I
Verslag Paulsen - Zoönoses en zoönoseverwekkers


***I
Verslag Paulsen - Salmonella en andere zoönoseverwekkers


***II
Verslag De Roo - Omgevingslawaai
Verklaring van de Raad - Immigratie

12:00-13:00

Stemmingen

17:00-17:30

Mededeling van de Commissie - Tijdens haar vergadering van vandaag genomen besluiten

17:30-19:00

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Woensdag 15 mei

Verklaringen van Raad en Commissie - Voorbereiding van Top van Europese Unie / Latijns-Amerika (Madrid, 17 en 18 mei 2002) Gecombineerde behandeling - Transatlantische betrekkingen Verslag Elles - Transatlantische betrekkingen
Verklaringen van Raad en Commissie - Minikernwapens Gecombineerde behandeling - Betrekkingen EU/Rusland Verklaringen van Raad en Commissie - Top EU/Rusland van 28 mei 2002 Verslag Hoff - De Europese Unie en Kaliningrad
Verslag Lamassoure - Afbakening van de bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten
Verklaring van de Raad - Midden-Oosten, hervorming van de Raad Verslag Nicholson of Winterbourne - Irak elf jaar na de Golfoorlog


***I
Verslag Pack - Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië

11:30-12:00

Stemmingen

12:00-12:30

Plechtige vergadering - Toespraak van de heer Vicente FOX, president van de Verenigde Mexicaanse Staten

12:30-13:00

Voorstzetting van de stemmingen

15:00

Verklaring van de heer Solana : "Situatie in het Midden-Oosten" en "Hervorming van de Raad "

17:30-19:00

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Donderdag 16 mei

Gecombineerde behandeling - Duurzame ontwikkeling Verslag Papayannakis - Tien jaar na Rio
Verslag Lannoye - Naar een wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling
Verklaring van de Commissie - Wereldtop voedsel (FAO) Verslag Miranda - Partnerschap EU/Verenigde Naties

12:00-13:00

Stemmingen

15:00-17:30

Actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties

17:30

Stemmingen

Deel: ' Agenda Straatsburg mei 2002 '
Lees ook