Tweede Kamer der Staten Generaal

dinsdag 4 juni 2002

2845/sm

KAMERVERGADERING*

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag

4 juni om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijkse mondelinge vragenuur plaats. Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Ten slotte debatteert de Kamer over de lijst van controversiële onderwerpen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

16.00 tot ca. 17.00 uur - Suze Groenewegzaal

Agenda: gesprek met de Nationale Ombudsman over het

jaarverslag 2001.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.30 tot ca. 18.00 uur

Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met de Inspecteur-Generaal van het onderwijs,

mevrouw Kervezee, over het onderwijsverslag 2001.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur

Van Someren-Downerzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Met vriendelijke groet,

Sabine van Meeteren
Voorlichting Tweede Kamer

https://www.tweede-kamer.nl
voorlichting@tk.parlement.nl
Tel.: 070-3183040

Deel: ' Agenda Tweede Kamer 04-06-2002 '
Lees ook