Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.dinsdag 11 april 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)*

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 11 april om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het mondelinge vragenuur plaats. Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna debatteert de Kamer over de Wijziging van de Politiewet 1993. De aanpassing heeft tot doel het beheer over de regionale politiekorpsen te concentreren bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zodat de samenwerking tussen de politiekorpsen structureler wordt. Daarnaast geeft het wetsvoorstel de minister van Justitie voldoende waarborgen om invulling te kunnen geven aan diens verantwoordelijkheid voor de handhaving van het strafrecht.

De Kamer debatteert ten slotte over de Wet personenvervoer 2000. Het wetsvoorstel beoogt een wettelijke basis te geven voor de introductie van marktwerking in het regionaal openbaar vervoer. De decentrale overheden kunnen voortaan via openbare aanbestedingen het openbaar vervoer in hun regio regelen met de bedoeling dat de overheid meer waar krijgt voor haar geld en het openbaar vervoer wordt verbeterd. Daarnaast heeft het voorstel tot doel een samenhangend aanbod van openbaar vervoer in en tussen de regios te bevorderen. De rijksoverheid stelt hiervoor een wettelijk kader op. De decentrale overheden dragen zorg voor de concrete invulling, toegesneden op de specifieke situatie in de regio.


* Voor informatie over uitzendfrequenties: raadpleeg uw lokale kabelbedrijf.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Financiën: 16.00 tot ca. 19.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Bos (Financiën) over het handhavingsbeleid van de douane, de uitvoering daarvan en het beheersverslag 1999 over dit onderwerp door de Belastingdienst.

Verkeer en Waterstaat: 16.00 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de tweede voortgangsrapportage inzake het Zeehavenbeleid.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
16.00 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: procedures.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 16.30 tot ca. 17.30 uur Klompézaal

Agenda: voorbereiding van de contactplanbijeenkomst van 22 tot en met 31 mei in de Tweede Kamer.

Economische Zaken en Justitie: 16.30 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: procedures.

Sociale Zaken en Werkgelenheid:
16.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Deel: ' Agenda Tweede Kamer 11 april 2000 '
Lees ook