Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


donderdag 20 september 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering begint om 10.30 uur.

De Kamer rondt de algemene politieke beschouwingen af (te beginnen met het antwoord van de regering in tweede termijn).
· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.
· Aan het einde van de vergadering hebben stemmingen plaats.
(De algemene politieke beschouwingen worden rechtstreeks op televisie uitgezonden door de NOS).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken en Defensie: 09.30 tot ca. 10.30 uur - Klompézaal
Agenda: gesprek met de speciale gezant van Macedonië van de voorzitter van de OVSE, de heer M. van der Stoel.

Defensie: 10.00 uur - Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
VRIJDAG 21 SEPTEMBER

WERKBEZOEKEN

Leden van de vaste Commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie brengen vanaf 12.00 uur een bezoek aan de gemeente Amsterdam. Tijdens het bezoek wordt gesproken over de werking van de wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB). Er wordt vanuit de praktijk getoond dat lokale overheden een belangrijke rol kunnen spelen in de bestrijding van criminaliteit. De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Van Oven (PvdA), Duijkers (PvdA), Pitstra (GroenLinks), Rouvoet (ChristenUnie), Luchtenveld (VVD).

Leden van de vaste commissie voor Defensie brengen vanaf 07.30 uur een bezoek aan Macedonië. Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Timmermans (PvdA), Van Oven (PvdA), Valk (PvdA), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Hoekema (D66), Van t Riet (D66), Blaauw (VVD), Van den Doel (VVD) en Harrewijn (GroenLinks).

MAANDAG 24 SEPTEMBER

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.15 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: nota-overleg met minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het grotestedenbeleid. (Met stenografisch verslag).

Dit nota-overleg wordt rechtstreeks uitgezonden via de draadomroep.

Deel: ' Agenda Tweede Kamer 20 september 2001 '
Lees ook