Tweede Kamer der Staten Generaal

KAMERVERGADERING*

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 29 mei om 13.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering benoemt de Kamer de Presidiumleden en de leden van de Commissies van de Tweede Kamer.

Ten slotte stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:


09.30 tot ca. 11.00 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: gesprek met de Chesapeake Bay groep over milieu, water,

beleid en uitvoering.

Deel: ' Agenda Tweede Kamer 29-05-2002 '
Lees ook