Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.dinsdag 9 oktober 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 14.00 uur.

De Voorzitter van de Tweede Kamer is voornemens om bij de regeling van werkzaamheden voor te stellen direct een debat met het Kabinet te houden over de zondagavond ontstane internationale situatie.

Nadere informatie over het verdere verloop van de plenaire vergadering zal in de loop van dinsdag 9 oktober bekend worden gemaakt.

Vandaag gelden de regels voor drukke vergaderdagen.


OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 15.45 tot ca. 18.15 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over ontwikkelingen inzake het spoor en de Nederlandse Spoorwegen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 16.00 tot ca. 19.00 uur: Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de rechtspositie van politieke ambtsdragers in gemeenten en provincies.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën: 18.00 tot ca. 21.00 uur

Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de staatssecretarissen Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Bos (Financiën) over diverse onderwerpen met betrekking tot de toekomstige structuur van werk en inkomen (SUWI). Hierbij wordt onder meer gesproken over de toekomstige positionering van het Centrum Vakopleiding.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 18.00 tot ca. 20.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de sociale huursector. Er wordt onder meer gesproken over wonen en zorg op maat.

Justitie en Rijksuitgaven: 19.00 tot ca. 22.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op het gevangeniswezen.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Defensie: 13.45 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: procedures.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur Troelstrazaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Tijdelijke commissie biotechnologie: 16.00 uur van Someren-Downerzaal

Economische Zaken: 16.30 uur - Klompézaal
Agenda: procedures.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: procedures.

Buitenlandse Zaken: 17.30 tot ca.18.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: gesprek met een delegatie uit het Surinaamse parlement onder leiding van de Voorzitter van het Surinaamse Parlement, de heer Lachmon.

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Slijters Unie. De petitie bestaat uit een steunbetuiging voor het verbod op verkoop van alcoholhoudende dranken zonder bijtelling van reële kosten en winst. Hierdoor kunnen deze dranken tegen stuntprijzen worden verkocht (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van ondernemingsraden van de justitiële jeugdinrichtingen. Met deze petitie vragen de aanbieders aandacht voor de problematiek inzake celreductie in jeugdinrichtingen (hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 17.30 uur vertegenwoordigers van Russische inheemse volken (Klompézaal).

DELEGATIE SURINAAMSE PARLEMENT BEZOEKT TWEEDE KAMER

Een delegatie uit het Surinaamse parlement onder leiding van de Voorzitter van het Surinaamse Parlement, de heer Lachmon, brengt een bezoek aan de Tweede Kamer.

De delegatie wordt om 13.30 uur ontvangen door de Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven. Het bezoek aan de Tweede Kamer bestaat verder uit een gesprek met leden van de Commissies voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking uit de beide Kamers (Eerste Commissiekamer/ Wttewaall van Stoetwegenzaal).

Deel: ' Agenda Tweede Kamer dinsdag 9 oktober 2001 '
Lees ook