Agenda Tweede Kamer

woensdag 3 oktober 2001
KAMERVERGADERING (via draadomroep)
De vergadering begint om 10.15 uur.
De Kamer debatteert over de Café-brand in Volendam en de verdere afwikkeling van de gevolgen daarvan. Hierbij kunnen onder meer het kabinetsstandpunt en het eindrapport van de onderzoekscommissie naar deze brand aan de orde komen.
Ten slotte spreekt de Kamer over de embryowet. Het wetsvoorstel regelt onder welke voorwaarden andere handelingen met menselijke geslachtscellen en embryos ter verbetering van de medische zorg toelaatbaar zijn (voortzetting, alleen het antwoord van de regering in eerste termijn).
· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.
Justitie: 09.45 tot ca. 11.45 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over de tussenrapportage van het Nationaal Opsporingsteam voor Oorlogsmisdrijven (NOVO-team) en het team Wet Oorlogsstrafrecht (Wos-team). Deze organisaties houden
zich bezig met het opsporen van oorlogsmisdadigers.

Financiën: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Bos (Financiën) over fiscale aspecten met betrekking tot mobiliteit.

Defensie: 10.30 tot ca. 12.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister De Grave (Defensie) over de Nederlandse defensiebijdrage aan het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 13.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) inzake musea.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie: 12.00 tot ca. 13.30 uur

Rooksalon

Agenda: gesprek met mevrouw dr. J. Sándor, hoogleraar constitutioneel recht en mensenrechten aan de Centrale Universiteit te Boedapest, over de Nederlandse
euthanasiewetgeving.

Economische Zaken: 13.30 tot ca. 15.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de toekomst van de detailhandel.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 13.30 tot ca. 15.30 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over voortijdige schoolverlaters.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 16.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de evaluatie van de Algemene nabestaandenwet.

Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over diverse onderwerpen inzake de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 14.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)over thuis- en mantelzorg.

Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca. 17.00 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de luchthavens Rotterdam en Lelystad.

Verkeer en Waterstaat: 17.00 tot ca. 18.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer.

OPENBARE HOORZITTING

Verkeer en Waterstaat: 09.30 tot ca. 12.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: het horen van belangenvertegenwoordigers van betrokken organisaties over de beursgang van Schiphol.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: gesprek met deskundigen en organisaties over de wijziging van de wet op de Ruimtelijke Ordening in verband met de invoering van een rijksprojectenprocedure.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 09.45 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Financiën: 15.30 uur Suze Groenwegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures. Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met mevrouw Emily de Jongh-Elhage, gedeputeerde Onderwijs van het eiland Curaçao.
KAMERLEDEN ONTVANGEN
Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 16.00 uur een delegatie van de Molukse Kerken.

Deel: ' Agenda Tweede Kamer '
Lees ook